Jäspi LTO ja Talotohtori, Turku

Päivitetty 09.03.2017

Jaspi-LTO esite

Kaukora Oy ja Talotohtori tuottavat yhdessä kattavan järjestelmän taloyhtiön LTO-laitteen energiantuottoon ja sen seurantaan. Elinkaarimallilla pystytään seuraamaan tuottoja reaaliaikaisesti ja mikä tärkeintä varmistamaan, että järjestelmä toimii jatkuvasti(->25-vuotta->) mahdollisimman tehokkaasti ja säästävästi. Tärkeintä on havaita ja korjata heti mahdolliset laitteiden suodatusongelmat, sammumiset ja laiterikot, jotta säästöä saadaan varmasti joka hetki. Jäspi LTO-moduuli on suunniteltu toimimaan maalämpöpumpun kanssa ja kaukolämmön rinnalla mahdollisimman energiaa säästävästi.

Vuotuiset säästöt kaukolämmön ostosta ovat luokkaa 40%.

Lämpö Nurmi Oy toimittaa täydelliset Jäspi LTO järjestelmät, Turku ja Turun ympäristössä.

mainos