Suunnittelu

Päivitetty 18.08.2014

Asiakkaan näkemykset ja tarpeet huomioidaan suunnittelussa. Työmaalla asennuspaikat ja tilavaraukset käydään asiakkaan kanssa läpi ennen toteutusta. Lattialämmityksen suunnitelmat tekee Warmian kouluttamat lattialämmitykseen erikoistuneet sopimussuunnittelijat. Maalämpösuunnitelmat teetetään tarvittaessa siihen erikoistuneilta suunnittelutoimistoilta.

Kaavio